Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że PFRON podjął decyzję o realizacji w roku bieżącym w ramach Programu „Aktywny samorząd” Obszar C wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc przeznaczona jest dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie gdy są zatrudnione.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, pokój nr 9.

Skip to content