Informacja – o zawarciu umowy, dotyczy: Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Numer postępowania: MOPR/14/2020

INFORMACJA O ZWARCIU UMOWY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” numer postępowania MOPR/14/2020

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content