Informacja o zawarciu umowy – Świadczenie usług opieki medycznej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  MOPR/ZP/341/01/2019
Kielce, dnia 06.02.2019 r.

Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4″, numer postępowania: MOPR/ZP/341/02/2019.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4″, numer postępowania: MOPR/ZP/341/01/2019.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content