Informacja o udzieleniu zamówienia – Usługi pocztowe

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/08/2019
Kielce, 06.02.2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: postępowania pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR.

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r ., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 31.01.2019r. została zawarta umowa z Pocztą Polską S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na kwotę 607 968,70 zł.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content