Informacja p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach o czasowym zawieszeniu działalności placówek do 30.11.2020

Informacja p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach o czasowym zawieszeniu działalności placówek do 30.11.2020

W oparciu o Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2020 roku, znak: PSZ.V.9421.349.2020 informuję, że od dnia 14 listopada 2020 do dnia 30 listopada 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność:

  • środowiskowych domów samopomocy,
  • dziennych domów i klubów seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu „Senior+” oraz innych placówek dla seniorów,
  • warsztatów terapii zajęciowej.

(…)
Pełny dokument w załączniku

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Skip to content