Informacja – Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Kielce, dnia 26.02.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 18.02.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn. Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content