Zestawienie ofert „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych”

Numer postępowania: MOPR/1/2020

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych”

 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 657 899,00 zł

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content