Informacja – Usługa doręczania przekazów pocztowych/pieniężnych na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku.

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/30/2019

Kielce,30.12.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Usługa doręczania przekazów pocztowych/pieniężnych na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku zostało rozstrzygnięte w dniu 30.12.2019 r. W postępowaniu wpłynęła1 oferta.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content