Informacja – Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Kielce dn.23.01.2020 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/02/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi p.n. Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu p.n. „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (3 części) zostało rozstrzygnięte w dniu 23.01.2020r. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content