Wybrano skład Kieleckiej Rady Seniorów

Wybrano skład Kieleckiej Rady Seniorów

Wybory na drugą kadencję Kieleckiej Rady Seniorów odbyły się w dniu 17 stycznia 2020 w kieleckim Klubie Seniora przy ul. Świętego Stanisława Kostki 4a w Kielcach. W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powołana jest na okres czteroletniej kadencji.

Zapoznaj się:

Skip to content