Informacja – Usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy i rediagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży

Kielce dn.23.09.2019 r.
MOPR/ZP/341/17/2019

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ) informuje, że postępowanie p.n. Usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy i rediagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat – uczestników projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” zostało rozstrzygnięte w dniu 23.09.2019r.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content