Ogłoszenie – zmian lub dodatkowych informacji, dotyczy: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dz.U./S S183
23/09/2019

Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2019/S 183-446424

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 179-437157)

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content