Informacja – Wyposażenie Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Znak sprawy: MOPR/12/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

“Wyposażenie Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 24 054,58 zł.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content