Informacja z otwarcia ofert – MOPR/16/2022 – Dostawa ośmiu komputerów przenośnych

Nr referencyjny: MOPR/16/2022

Kielce, dnia 13.12.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Dostawa ośmiu komputerów przenośnych”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-322ce4fb-7497-11ed-b4ea-f64d350121d2

Skip to content