Informacja z otwarcia ofert – MOPR/12/2022 – Zakup bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowo-tekstylnych dla obywateli Ukrainy

Nr referencyjny: MOPR/12/2022

Kielce, dnia 12.12.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowo-tekstylnych dla obywateli Ukrainy”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb3cc8c7-6023-11ed-8832-4e4740e186ac

 

Skip to content