Informacja z otwarcia ofert – MOPR/18/2022 – Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce

Nr referencyjny: MOPR/18/2022


Informacja z otwarcia ofert
w postępowanio udzielenie zamówienia publicznego prowadzoneg ow trybie podstawowym pn.:
„Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c308cab8-779c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Skip to content