Zarządzenie nr 69/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 69/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
którego adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content