Informacja z otwarcia ofert – MOPR/2/2022

Numer referencyjny: MOPR/2/2022

Kielce, dnia 29.04.2022 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW)
i dzierżawy urządzeń drukujących”

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

 

Skip to content