Informacja z otwarcia ofert – MOPR/5/2022 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Nr referencyjny: MOPR/5/2022

Kielce, dnia 21.09.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy
ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content