Informacja o kwocie – MOPR/5/2022 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Numer referencyjny:MOPR/5/2022

Kielce, dnia 21.09.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy
ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content