Informacja z otwarcia ofert – MOPR/6/2023 – Zorganizowanie wycieczek integracyjno-krajoznawczych dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Numer referencyjny: MOPR/6/2023


Kielce, dnia 23.03.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowanio udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Zorganizowanie wycieczek integracyjnokrajoznawczych dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla
Ukrainy”
.

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-890e716f-c323-11ed-b311-9aae6ad31be8

Skip to content