Informacja z otwarcia ofert – MOPR/8/2022 – Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach

Numer referencyjny:MOPR/8/2022

Kielce, dnia 03.11.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach:  rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23
i wymiana instalacji wod-kan w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content