Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON poprzez platformę SOW

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON poprzez platformę SOW

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że do dnia 30 listopada 2022 roku przyjmowane są wnioski na realizację zadań PFRON pod nazwą:

  1. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie „Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

O dofinansowanie „Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny” mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Wnioski dotyczące dofinansowania należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW (Systemu Obsługi Wsparcia).

 

Obsługą zadań i udzielaniem szczegółowych informacji zajmuje się Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w MOPR w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokój nr 9, tel. 41 331 25 24, wew. 235.

 

 

Skip to content