Informacja – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31

Kielce dn.24.10.2019 r.
MOPR/ZP/341/20/2019

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ) informuje, że postępowanie p.n. Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4  w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31  ( I, II, IV, V część zamówienia) zostało rozstrzygnięte w dniu 24.10.2019r.

W postępowaniu  złożono 8 ofert..

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content