Zarządzenie Nr 463/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie na terenie Miasta Kielce oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

 

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content