Informacja – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/20/2019
Kielce, 09.10.2019 r.

Informacja

Dotyczy: postępowania pn.: Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):
I   część zamówienia (dostawa mebli, zabudowy, wykładziny – Kołłątaja 4):    37 763,00 zł
II  część zamówienia (dostawa sprzętu multimedialnego, AGD, RTV – Kołłątaja 4):   45 311,59 zł
III część zamówienia (dostawa mebli – Wielkopolska 31):   37 296,00 zł
IV część zamówienia (dostawa art. RTV, AGD, sprzętu elektrycznego, programu komputerowego – Wielkopolska 31):   17 941,00 zł
V   część zamówienia (dostawa pozostałego wyposażenia – Wielkopolska 31):     2 814,00 zł

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content