Ogłoszenie – Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach Programu„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 II przetarg

Dz.U./S S194
08/10/2019
472620-2019-PL

Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2019/S 194-472620

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content