Informacja – Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

MOPR/ZP/341/35/2019
Kielce dn.07.01.2020r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że  postępowanie p.n. Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej zostało rozstrzygnięte w dniu 07.01.2020r.

Wykonawcą zamówienia została firma JM STUDIO Jacek Minkus 25-520 Kielce ul. Targowa 18/107 z ceną ofertową brutto 45 510,00 zł oraz 3 letnią gwarancją. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. (60 pkt. w kryterium – ceny oraz 40 pkt. w kryterium – długość okresu gwarancji 3 lata )- oferta ważna z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content