Informacja – Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Numer postępowania: MOPR/10/2020
Kielce, dnia 30.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 22.07.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niesamodzielnych oraz doposażenie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla os. Z chorobą Alzheimera przy Al. Legionów 5 w Kielcach” numer postępowania: MOPR/10/2020.

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 30.07.2020 r.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content