Ogłoszenie – Wyposażenie Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Ogłoszenie nr 567840-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: „Wyposażenie Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content