Informacja – Zakup wyposażenia do sieci świetlic środowiskowych „4 kąty” i świetlicy specjalistycznej w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach (I  część zamówienia)

MOPR/ZP/341/36/2019
Kielce dn.17.01.2020 r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że  postępowanie p.n. Zakup wyposażenia do sieci świetlic środowiskowych „4 Kąty” i świetlicy specjalistycznej w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach (I  część zamówienia) zostało rozstrzygnięte w dniu 17.01.2020 r.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content