Informacja – Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/02/2020
Kielce, 17.01.2020r.

Informacja

Dotyczy: ogłoszenia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie- integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 .

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content