Informacja – Zakup wyposażenia do sieci świetlic środowiskowych „4 kąty” i świetlicy specjalistycznej w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach (II część zamówienia)

MOPR/ZP/341/36/2019
Kielce dn. 21.01.2020 r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że  postępowanie p.n. Zakup wyposażenia do sieci świetlic środowiskowych „4 Kąty” i świetlicy specjalistycznej w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach (II część zamówienia) zostało rozstrzygnięte w dniu 21.01.2020 r.

Wykonawcą II części zamówienia (dostawa zabawek, art. sportowych, sprzętu rehabilitacyjnego, pozostałego wyposażenia – świetlica Sandomierska 126 i świetlice „4 Kąty” ) została firma  MEDEIR Przemysław Fila ul. Ochla-Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra z ceną ofertową brutto 78 193,23 zł oraz 3 letnią gwarancją. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. (60 pkt. w kryterium – ceny oraz 40 pkt. w kryterium – długość okresu gwarancji 3 lata )- oferta ważna z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Pozostałe oferty złożone w II części postępowania:

KNS Przemysław Wielgo ul. Młoda 53 25-619 Kielce  z ceną ofertową brutto 84 116,55,00 zł oraz 3 letnią gwarancją. Oferta otrzymała łącznie 95,77 pkt.  (55,77 pkt. w kryterium – ceny oraz 40 pkt. w kryterium – długość okresu gwarancji 3 lata ).

(…)
(Dokument w załączniku)

Skip to content