Informacja – Zakup wyposażenia do sieci świetlic środowiskowych „4 kąty” i świetlicy specjalistycznej w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Kielce,08.01.2020 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/36/2019

INFORMACJA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup wyposażenia do sieci świetlic środowiskowych „4 Kąty” i świetlicy specjalistycznej w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):  183 138,01 zł , I część zamówienia – 111 768,00 zł , II część zamówienia – 71 370,01 zł

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content