Informacja dla wykonawców – usługa transportowa mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 70 rok życia

MOPR/D.T-2220/55/2019
Kielce 07.01.2020 r.

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW

 

W dn. 02.01.2020 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania p.n. : Usługa transportowa dla samotnych mieszkańców Kielc- Projekt „Taksówka dla seniora”
Treść zapytania 1:
W formularzu ofertowym należy podać cenę – nie wiem czy to cena za 1 km ? za godzinę pracy ?
za kurs ?
Odp: Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (100%), w skład której wchodzą opłaty dotyczące przewozu Taxi: opłata początkowa – zawiera opłatę za 1-szy km, strefa (w granicach miasta) Taryfa I za 1 km (cena), Taryfa II (cena) za 1 km, cena za godzinę postoju.

Treść zapytania 2:
Czy 80 000 PLN to całkowity budżet projektu ?
Odp: Tak.

Treść zapytania 3:
Jaka jest szacunkowa wielkość pracy tzn ilość osób uprawnionych, szacunkowa ilość wyjazdów kilometrów – bez takich danych nie bardzo można podać cenę.
Odp: Wykonanie usługi transportowej polega na uprzednim przyjęciu telefonicznego zlecenia na dany dzień i daną godzinę. Szacunkowa ilość zleceń przewozu zależy od ilości zgłoszeń i miejsc przejazdu,
w listopadzie 2019r. wynosiła 77 osób. Szacunkowa ilość km przejechanych w ramach tej usługi (listopad 2019r.) wynosiła: 1 212,20 km.

Pełna dokumentacja w załączniku

 

Skip to content