Informacja – Zakup wyposażenia na potrzeby Działu Bezdomności i Rejonu Opiekuńczego „Za torami”

Kielce, 25.11.2019 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/24/2019

Informacja: Dotyczy: postępowania pn.: Zakup wyposażenia na potrzeby Działu Bezdomności i Rejonu Opiekuńczego „Za torami”

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.1843) podaje informacje z otwarcia ofert:
Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 48 160,00 zł

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content