Informacja – zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy: „Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych”

Numer postępowania: MOPR/13/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 537 514,00 zł

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content