Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup artykułów gospodarstwa domowego/ drobnej galanterii kuchennej wg. zestawienia w załączniku dla potrzeb wyposażenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup artykułów gospodarstwa domowego/ drobnej galanterii kuchennej wg. zestawienia w załączniku dla potrzeb wyposażenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53.

Projekt Gminy Kielce „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

2. Wartość zamówienia oszacowano: oszacowano w dniu 11.08..2020r. na podstawie analizy rynkowej na kwotę 1691,43 zł. brutto
3. W dniu 11.08.2020 r. zamieszczone zostało ogłoszenie na stronie internetowej MOPR Kielce (zakładka – zamówienia poniżej 30 tys. €) z pierwszeństwem wykonania dla podmiotów PES.

Termin składania ofert – do 17.08.2020 r. przedłużony do 19.08.2020 (w związku z pytaniami oferentów). Termin realizacji zamówienia określono pierwotnie na 7 dni od rozstrzygnięcia tj. 25.08.2020 r. (nie zmieniony po przedłużeniu terminu składania ofert).

4. Wpłynęły oferty: Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): (nie złożył oferty podmiot PES).

a). Przedsiębiorstwo Handlowe GAR-DOM s.c.. Urszula Głodzik, Marcin Głodzik ul. Domaszowska 93, 25-320 Kielce za kwotę 2044,05 zł. brutto,
b). „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno za kwotę 1869,60 brutto,
c). Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA” ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów za kwotę 2201,70 zł. brutto.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno
za kwotę 1869,60 zł brutto z terminem realizacji 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku tj. 31.08.2020 r.
6. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content