Informacja – zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020”

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

 

USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW  KIELC w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Zadanie I: 712 800,00  zł brutto; Zadanie II: 616 000,00 zł brutto.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content