Ruszyła Filia Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Ruszyła Filia Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach – Dział Projektów Strukturalnych informuje, że w ramach realizowanego

Projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc oraz Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody”

w dniu 03-08-2020 r. została uruchomiona Filia Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach.

 

MOPR w Kielcach zaprasza do udziału w zajęciach mieszkańców miasta Kielce w wieku powyżej 60. roku życia, w tym niepełnosprawnych seniorów.

Filia Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach uczestnikom projektu zapewnia szeroką ofertę wspierającą i prozdrowotną, np.:

  • ćwiczenia usprawniające – gimnastykę grupową i indywidualną,
  • basen,
  • masaż,
  • zajęcia aktywizujące – terapię zajęciową, terapię manualną, zajęcia kulinoterapii,
  • zajęcia informatyczne.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie udziela zastępca kierownika Filii Klubu Seniora Sebastian Rachwalski pod nr telefonu 41 367 63 26.

Więcej informacji na temat projektu i rekrutacji w zakładce: Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

 

Skip to content