Konkurs PFRON „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach po raz kolejny organizuje konkurs „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”, którego celem jest m.in. zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, promowanie i nagradzanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych.

W bieżącym roku przewidziane zostały trzy kategorie konkursowe:
1. „Łatwy dostęp”,
2. „Skuteczna komunikacja”,
3. „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Konkursu na formularzu, będącym załącznikiem do Regulaminu Konkursu w terminie do 22 listopada 2019 r.

Zapoznaj się:

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content