Laur Wolontariatu 2021

Laur Wolontariatu 2021

Rozpoczęła się XVI edycja konkursu Laur Wolontariatu. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Pragniemy w ten sposób wyróżnić pojedyncze osoby lub grupy osób szczególnie zaangażowane w działania wolontaryjne w regionie świętokrzyskim.

Organizatorami konkursu „Laur Wolontariatu” jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach i Diecezjalne Centrum Wolontariatu, a od 2017 r. także Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Jest on organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontaryjny w województwie świętokrzyskim i diecezji kieleckiej. Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy oraz członkowie organizacji pozarządowych działający wolontaryjnie.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronach internetowych organizatorów listownie, osobiście, pocztą elektroniczną do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu, bądź przez formularz internetowy na stronie laurwolontariatu.pl

Rozstrzygnięcie odbędzie się podczas uroczystej XVI Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się 5 grudnia 2021 r. o godz.16:00
w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Lubomira Różyckiego w Kielcach.

Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa dnia 26 listopada 2021 r.

Nie zwlekaj! Doceń dobro!

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
25-012 Kielce, ul. Mała 17/4
tel. +48536926808, +48539023833
www.facebook.com/mopr.wolontariat.kielce

Skip to content