Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przystępuje do programów “Opieka wytchnieniowa” oraz “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przystępuje do programów “Opieka wytchnieniowa” oraz “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programów:

  • “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r.,
  • “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

finansowanych z Funduszu Solidarnościowego, do których Gmina/Powiat Kielce będzie przystępował w 2023 r.

Informacje dotyczące składania wniosków przez klientów będą podane w późniejszym terminie.

Skip to content