Modyfikacja do oferty – zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Modyfikacja do oferty

Zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021

 

W punkcie 5. Istotne warunki zamówienia –  Zakup środków ochrony osobistej:

  1. Płyn dezynfekcyjny do rąk zapachowy od 100 ml. do 150 ml. w sprayu – 1 248 szt.

 

Oferta przeznaczona jest dla 624 osób realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którzy otrzymają po 2 szt. płynu dezynfekcyjnego do rąk w sprayu.

Dopuszcza się pojemność płynu dezynfekcyjnego do rąk od 100 ml. do 150 ml., jednak ilość sztuk pozostaje bez zmian.

 

Oferty należy składać do 18.08.2021 r. godz. 13:00 pokój 36

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content