Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów

Kielce, 16.08.2021

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

  1.  ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
  2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
  3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 20.08.2021r.
  4.  KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100% CENA

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content