„Moje miejsce na ziemi” w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym

„Moje miejsce na ziemi” w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach został laureatem w programie grantowym dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN.

Na realizację projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach otrzymał środki finansowe w wysokości 20 000 zł.

Celem realizowanego od października 2021 roku do czerwca 2022 roku projektu pn. „Bezdomni z Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego w Kielcach też pomagają” była reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych oraz wzrost zaangażowania w planowanie i tworzenie miejsca przeznaczonego m.in. do prowadzenia warsztatów edukacyjnych o charakterze proekologicznym, rozwoju własnych zainteresowań oraz miejsca do odpoczynku i relaksu.

W ramach projektu osoby bezdomne zaprojektowały i wykonały strefę uprawną, na której znajdują się miejsca do uprawy warzyw i ziół oraz strefę edukacyjno-wypoczynkową z elementami małej architektury i wiatą do prowadzenia warsztatów edukacyjnych. Ponadto rozszerzono współpracę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kielcach polegającą na stworzeniu nowych miejsc dla zwierząt wymagających ochrony i opieki.

Efektem projektu jest wzrost wśród osób bezdomnych przebywających w Ośrodku poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz podejmowaniu współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu.

Zdjęcia:

Skip to content