Spotkanie z Przedstawicielem Komisji Europejskiej Panem Szymonem Pogorzelskim

Spotkanie z Przedstawicielem Komisji Europejskiej Panem Szymonem Pogorzelskim

W dniu 14 lipca 2022 roku gościliśmy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach Pana Szymona Pogorzelskiego – Przedstawiciela Komisji Europejskiej, Panią Renatę Janik – Wicemarszałek Województwa, Pana Andrzeja Prusia – Przewodniczącego Sejmiku oraz Panią Elżbietę Korus – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Celem spotkania było omówienie skali kosztów, problemów oraz obciążeń organizacyjnych, z jakimi mierzy się administracja samorządowa i rządowa w związku z koniecznością zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Nasi goście odwiedzili Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Obywateli Ukrainy przy ul. Żeromskiego 20/24a oraz Punkt Pomocy Humanitarnej przy ul. Turystycznej 1, gdzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach udziela pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Zdjęcia:

Skip to content