Nabór do projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”

Nabór do projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu Gminy Kielce/Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”.

Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów 60+, którzy potrzebują wsparcia w zakresie usług opiekuńczo-zdrowotnych i profilaktyczno-zdrowotnych oraz opiekunów faktycznych seniorów 60+, którzy potrzebują wsparcia w zakresie opieki wytchnieniowej i usługi
terapeutyczno-psychologicznej. Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy:

– składać w biurze projektu mieszczącego się w Dziale Projektów MOPR Kielce przy ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6,

– wysłać pocztą na adres: Dział Projektów MOPR Kielce, ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce, pokój nr 6.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu, w Rejonach Opiekuńczych oraz pod linkiem Projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”.

Skip to content