Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Kielcach w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Kielcach w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie ma obowiązku składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kielcach

W 2023 roku na terenie miasta Kielce bezpłatną pomoc prawną uzyskać będzie można w następujących punktach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  • Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 10 parter, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-19:00
  • Urząd Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pokój 12A parter, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, które obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  • Urząd Miasta Kielce, ul. Młoda 28, pokój 8 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Kielce:

Dodatkowe informacje:

Skip to content