Projekt E-kompetencje bez barier

Home / O nas / Projekty / Projekt E-kompetencje bez barier

W dniu 26.09.2018 r. Miejski Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora – Pana Marka Hadałę oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora – Pana Marka Scelinę w imieniu Gminy Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Barbary Nowak podpisali z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu Umowę o powierzenie grantu nr 31/NEK/POPC/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa” w ramach Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”.

W ramach projektu „E-kompetencje bez barier” zostaną zorganizowane i przeprowadzone bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 264 mieszkańców miasta Kielce, którzy ukończyli 25 lat.

Tematyka bezpłatnych szkoleń:

  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Internet dla seniora”
  • „Kultura w sieci”

Szczegółowych informacji udzielają:

  • ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Pani Monika Siciarska – tel. +48 790 598 973
  • ze strony Miejskiego Urzędu Pracy – Pani Małgorzata Goraj – tel. +48 783 910 146

Projekt trwa od 26.09.2018 r. do 28.02.2019 r. a jego wartość wynosi 147 840 zł.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skip to content